OKNO Małgorzata Kempińska informuje, iż w dniu 10.10.2019 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. Audyt i strategia wzornicza kluczem innowacyjnego rozwoju firmy OKNO Małgorzata Kempińska w ramach działania 1.4: Wzór na konkurencję, Program Operacyjny Polska Wschodnia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi Priorytetowej I.

Cel projektu: Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie      potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wykorzystania go
w działalności przedsiębiorstwa.

Efekty projektu:  Strategia wzornicza firmy

 Wartość projektu 71.340,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:   58.000,00 PLN

Umowa nr: POPW.01.04.00-06-0053/18-00